* Düşük hızda taşıma ile düşük aşınma oranları sağlanır.
  * Seviyeye bağlı taşıma yaparak fazla hava tüketimi önlenir. Bu nedenle enerji
  tüketimi minimumdur.
  * Tozsuz taşıma sağlanır.
  * Transfer, boru hatları ile yapıldığından malzeme gerekli her noktaya taşınabilir.
  * Kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplar.
  * Döner aksam parçalarının bulunmaması nedeniyle sistem sık bakım gerektirmez, dolayısıyla bakım maliyetleri düşüktür.
  * Pnömatik taşıma sistemi tasarımı sayesinde, yabancı maddeler
  transfer edilen malzeme ile karışmaz.

Tip Transfer Kapasitesi Ölçüler
ED t/h A B H
ED 30 1-5 750 2.300 2.200
ED 60 5-10 1.200 2.400 2.600
ED 100 10-20 1.300 2.400 2.800
ED 150 20-30 1.500 2.500 3.000
ED 200 30-50 1.600 2.600 3.400
ED 250 50-70 1.800 2.700 3.600
ED 300 70-100 2.000 2.800 3.800

KATALOG