CEVHER KARAKTERİSTİĞİ BELİRLEME ve ÖĞÜTÜLEBİLİRLİK LABORATUVARI